Ukázky » Výměny vodáren

Co zde najdete

Výměna staré vodárny za novou na 50 litrů + Dr.VAP a filtrace

Starou vodárnu bylo nutno demontovat spolu se starým vodovodním potrubím k ní vedoucím. Místo ní byla pořízena vodárna nová (50 litrů), dále montáž nového sacího potrubí a výměna části přívodního potrubí do stávajícího domovního rozvodu.

Za vodárnu je nainstalována filtrace vody spolu s elektromagnetickým změkčovačem vody Dr.VAP. Máte-li trable se svou vodárnou, stačí zavolat.

Výměna staré vodárny za novou na 24 litrů + Dr.VAP

Byla provedena demontáž staré vodárny a přívodního sacího potrubí. Následně provedena montáž nového sacího potrubí a vodárny na 24 litrů, kde na sacím potrubí je nainstalován Dr.VAP. Výstup z vodárny je realizován ke stávajícímu rozvodu napojením flexi hadicí.

Výměna staré vodárny za novou 24 litrovou

Po demontáži staré vodárny a armatury byla namontována nová vodárna na 24 litrů a sací potrubí. Na stávající rozvod je připojení realizováno flexi hadicí.

Instalací menší vodárny, jejíž výkon zcela postačuje potřebám domácnosti, došlo ke znatelné úspoře místa (stejně jako u předchozí montáže). V případě nutnosti lze tuto vodárnu snadno demontovat a přenést. Tuto výhodu ocení zejména majitelé objektů, které nejsou trvale obydleny (chaty, chalupy) a kde by v zimním období hrozilo poškození vodárny mrazem. Dalším plusem je tišší chod, než u starého modelu.

Výměna sacího potrubí u nové vodárny

V tomto případě šlo o výměnu děravého sacího potrubí z pozinku za nové z polyetylenu PE a polypropylenu PPR.

Výměna vodárny v havarijním stavu

Vodu v polozatopeném sklepení, kde byla umístěna stará vodárna, bylo nutno nejprve vyčerpat a teprve poté bylo možné provést demontáž vodárny a potrubí. Dále již bylo možné přistoupit k montáží nové vodárny a rozvodu potrubí.

Zlobí vás stará dosluhující vodárna? Nebo už přestala fungovat docela? Rád vám pomohu, stačí zavolat.